منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در گفت‌وگویی با ایسنا گفته که نتایج بررسی‌ها و رصد تحرکات به او و همکارانش نشان می‌دهد که احتمال حضور سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار افزایش یافته است؛ حضوری که به گفته وی منجر به خروج ۹۰ درصد کاندیداهای جریان اصولگرایی از صحنه رقابت‌ها خواهد شد و به باور او محمدباقر قالیباف نیز جزو همان ۹۰ درصد محسوب می‌شود. متکی در عین حال تاکید کرد رئیسی در جایگاهی است که حضورش در انتخابات نیازمند اتخاذ نظر رهبری است.