محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره احتمال کاندیداتوری و انتشار لیست کابینه منسوب به او در فضای مجازی، گفت: از محبتی که دوستان به من دارند متشکرم ولی جدیت لیست کابینه منسوب به من همان اندازه است که یک کابینه از شخصیت‌های کارتونی در همین فضای مجازی منتشر شده بود. ظریف تاکید کرد: تصمیم من همان است که اعلام کرده بودم. وی پیشتر گفته بود قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را ندارد.