وزیر امور خارجه چین در گفت‌و‌گویی به حمایت کشورش از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۲۰ تأکید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه سی. جی. تی. ان، وانگ یی در بخشی از گفت و گو با این شبکه درباره دیپلماسی کشورش در سال ۲۰۲۰ گفت:  در سال گذشته چین با حمایت سرسختانه از توافق هسته‌ای[برجام]،  در مقابله با اقدامات ناسازگار با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به جامعه بین‌المللی پیوست.