سیدحسن خمینی در مراسم معارفه سرپرست جدید موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) گفت: ما نه خودمان و نه هیچ نهادی را متولی انحصاری قرائت و تفسیر شخصیت و اندیشه امام نمی‌دانیم و هیچ وقت نیز جلو نقل خاطرات از امام را نگرفته‌ایم؛ گرچه اگر جایی سندی بر خلاف آن داشته باشیم، منتشر می‌کنیم. وی افزود: مؤسسه در طول عمر خودش با تمام توان ایستاده که امام وجه المصالحه هیچ تفکر و جناحی نشود و اتفاقا بخش مهمی از اتهامات به خاطر این است که این مجموعه استقلال خودش را حفظ کرده و با موج‌طهای گذرا همراه نشده است.