شهردار تهران در رأس هیأتی از مدیران شهری راهی امارات شد تا در مجمع جهانی شهرها حضور یابد. پیروز حناچی در این اجلاس با اشاره به اینکه تهران ۱۱ درصد جمعیت و ۲۱ درصد GDP ایران را در اختیار دارد گفت که اداره این شهر چند فرهنگی، جز از طریق نوآوری مداوم در حوزه‌های مختلف ممکن نیست.

پیروز حناچی سخنرانی خود در نشست مجمع جهانی شهرها  را با یک گلایه آغاز کرد. شهردار تهران گفت: «آرمان‌های بنیادین در حیات شهری است که میزبان اصلی این رویداد یعنی سازمان ملل متحد نیز مطابق بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده یک منشور ملل متحد بر آن تاکید بسیاری دارد. متاسفانه دولت میزبان این رویداد این آرمان را پاس نداشته است. میزبان ما در اقدامی غیر قابل دفاع، اجازه برپایی غرفه‌های متعلق به ایران را نداده و از صدور ویزا برای برخی اعضای هیئت ایرانی خودداری نموده است. در حالی که شهرداری‌ها، به عنوان یک نهاد عمومی، نتیجه مستقیم دموکراسی‌اند و ایجاد محدودیت برای آنها مقابله با دموکراسی است. با این وجود هیئت ایرانی، جهت استفاده از همه امکان‌های گفت‌وگو در این رویداد حاضر شده و من به عنوان نماینده مردم تهران، ضمن ارسال پیام صلح و دوستی شهروندان تهرانی به همه شهروندان شهرهای شرکت‌کننده در این نشست، اعتراض خود را نسبت به این اقدامات اعلام می‌کنم.» حناچی در ادامه به موضوع کلیدی نشست یعنی «فرهنگ و نوآوری» پرداخت و گفت: «امروزه، شهرها مهم‌ترین کالبد تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اند. بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان، امروزه در شهرها زندگی می‌کنند و ۸۰ درصد از GDPجهان، امروز در شهرها تولید می‌شود.  شهر تهران نیز به تنهایی پذیرای ۱۱ درصد از جمعیت ایران و تولیدکننده ۲۱ درصد از GDP کشور است. شهری چند فرهنگی که حاصل مهاجرت شهروندان ایرانی در دوره‌های مختلف به شهر تهران است. اداره چنین حجمی از جمعیت در یک شهر چندفرهنگی، جز از طریق «نوآوری» مداوم در حوزه‌های مختلف ممکن نیست.»

نوآوری به معنای گسترش تجاری‌سازی نیست

حناچی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از سیطره اهداف تجاری و مالی بر حیات شهری و کاهش کیفیت زندگی شهروندان تصریح کرد: «فاصله طبقاتی، حذف، طرد و به حاشیه‌راندن برخی اقشار و سربرآوردن اشکال مختلف هویت‌گرایی و اقتصادگرایی تهدیدی برای حیات صلح‌آمیز و مدرنیته چند فرهنگی است. به همین دلیل اولویت‌های اصلی ما حفظ میراث فرهنگی، تقویت هویت چند فرهنگی و نجات کالبد شهر از بدل شدن هر چه بیشتر به کالایی برای مبادله اقتصادی بوده است. ما تلاش کرده‌ایم با مذاکره با ذی‌نفعان در حوزه شهر و جلب اعتماد و مشارکت آنها و استفاده از ارزش‌های فرهنگ ایرانی-اسلامی، در جهت دو هدف مهم گام بردازیم: توسعه فضاهای عمومی شهر و حفظ و بازسازی میراث تاریخی آن. بیش از ۷۰ خانه تاریخی، برخی کارخانه‌های قدیمی و ده‌ها هکتار از زمین‌های شهر با برنامه‌ریزی شهرداری تهران امروز تبدیل به فضاهای عمومی برای استفاده شهروندان شده‌اند. پهنه‌های بزرگی از شهر مانند منطقه بازار به عنوان «بافت تاریخی» اعلام شده‌ و از آنها حفاظت شده اشت. »