معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: ما حتی اگر هزاران نفر از ژنرال‌های آمریکا را به خون خواهی شهید قاسم سلیمانی بکشیم باز هم نتوانسته‌ایم این ضایعه بزرگ را در شرایط برابر قرار بدهیم. حسینعلی امیریدر گفت و گو با ایسنا، با بیان این که ضایعه شهادت سردار سلیمانی یک ضایعه بسیار سنگین و بزرگی است، افزود: ایشان در زمان حیاتشان شخصیت بسیار بزرگ و با عظمتی بودند و تشییع  پیکر شهید سلیمانی با حضور اقشار مردم برگزار شد. در شهرهای مختلف عراق و کشور عزیزمان ایران همه آمدند چرا که او یک شخصیت با عظمت و فرای مرزها بود. هر قشر و با هر سلیقه و با هر پوشش و دیدگاهی در مراسم حضور داشت. وی گفت: در مقیاس بین‌المللی شهادت شهید سلیمانی بمب خبری بود و دنیا را تحت تاثیر قرار داد. به جهت ویژگی شخصیتی ایشان نیز جمع ازداد بود انسانی شجاع دلیر، و بسیار متواضع بود. حیا ویژگی بارز این شخصیت بود. خداوند خودش این ضایعه بزرگ را جبران کند. این شخصیت حتی با شهادتش عامل وحدت در جامعه شد. هر فردی با هر نوع نگاه و عقیده‌ی سیاسی و مذهب شیعه  و سنی و حتی غیر مسلمانان برای سردار احترام قائل بودند. جامعیت، اخلاص، خداترسی، خداباوری از جمله ویژگی‌های اخلاقی این شهید است. کم نظیرترین مراسم تشییع در دنیا برای این شهر بزرگوار برگزار شد. ما حتی اگر هزاران نفر از ژنرال‌های آمریکا را به خون خواهی شهید قاسم سلیمانی بکشیم باز هم نتوانسته‌ایم این ضایعه بزرگ را در شرایط برابر قرار بدهیم.