یک فعال صنفی گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، زنان نیز مجبورند ساعات طولانی دور از خانه و خانواده باشند و درنتیجه اگر در یک خانواده کارگری، فرزندی در کار باشد، محروم از حمایت‌های درست و کامل پدر و مادر می‌ماند.

سیمین یعقوبیان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در خانواده‌های کارگری با سرعتی مضاعف رو به افزایش است، شکاف‌های عمیق اقتصادی ناشی از تورم و رکود است که بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند. پدر خانواده که برای تامین معیشت مجبور است حداقل دو شیفت کار کند و از خانواده دور باشد، چگونه می‌تواند نقش کامل سرپرست خانوار را ایفا کند.

وی اضافه کرد: این شرایط، ارتباط‌های سالم خانوادگی را به هم می‌ریزد و مقدمه کمرنگ شدن استحکام خانواده است و به تبع آن، امید به زندگی واقعی در چارچوب خانواده کاهش می‌یابد که این امر رشد منفی جمعیت را به دنبال دارد. خانواده‌های کارگری آینده روشنی برای خود متصور نیستند که اقدام به فرزندآوری کنند. این یک زنگ خطر جدی برای خانواده‌های کارگری‌ست.

یعقوبیان با بیان اینکه «اعتیاد و طلاق اثرات دردآور همین شرایط بد اقتصادی هستند»، ادامه داد: خانواده‌های کارگری باید از یک رفاه نسبی برخوردار باشند تا والدین بتوانند به تربیت صحیح فرزندانه بپردازند. وقتی دغدغه معیشت جدی است و خانواده حتی یک سرپناه امن ندارد، همه‌چیز به هم می‌ریزد. امیدواریم دولت به مساله دستمزد و معیشت به خصوص در ارتباط با زنان، نگاه فرایندی داشته باشد و تبعات اجتماعی بحران معیشت را جدی بگیرد. امروز زنگ خطر برای خانواده‌های کارگری و  به خصوص برای زنان کارگر به صدا درآمده است.