وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید در حوزه تعاون به سهم ۲۵درصدی می‌رسیدیم ولی امسال در سال آخر این برنامه هستیم و سهم بخش تعاون حدود ۳.۵درصد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت عبدالملکی اظهار داشت: بخش تعاون در ادغام وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مظلوم واقع شده و ما باید سهم تعاون را افزایش دهیم. وی افزود: سهم بخش تعاون را بالا خواهیم برد و بیشترین تمرکز روی بخش تعاون قرار می‌دهیم زیرا منجر به ایجاد اشتغالزایی و رفاه اجتماعی می‌شود. وزیر کار با بیان اینکه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک نهاد مردمی است، گفت: مردم در تعاون و مشارکت متجلی می‌شوند از این رو روی تعاون کار می‌کنیم. وی ادامه داد: سند توسعه تعاون را که مصوب سال ۹۲ است به جد پیگیری می‌کنیم. عبدالملکی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون را نیز تقویت می‌کنیم، گفت: از این طریق تعاونی‌ها را تقویت و پشتیبانی خواهیم کرد. وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنیم تا از بازار سرمایه به نفع تعاونی‌ها استفاده شود.