تبعیض فاحش در میانگین پرداختی حقوق بازنشستگی

براساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین حقوق بازنشستگی پرداختی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، اختلاف فاحشی در حد یک میلیون و 700هزار تومان دارد.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی، تعداد بیمه‌پردازان هر کدام از صندوق‌های بازنشستگی در کشور و میانگین حقوق آنها را اعلام کرد.

براساس این گزارش، میانگین حقوق بازنشستگی کشوری در سال 1398 حدود 2 میلیون و 700هزار تومان است و تعداد بیمه‌پردازان صندوق بازنشستگی کشور 1.4میلیون نفر هستند.

همچنین میانگین حقوق بازنشستگی لشکری در سال 1398 حدود 3 میلیون و 100هزار تومان است و تعداد بیمه‌پردازان صندوق بازنشستگی لشکری 700هزار نفر هستند.

طبق این گزارش، میانگین حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1398 حدود یک میلیون و 900هزار تومان است و تعداد بیمه‌پردازان تأمین اجتماعی 13.9میلیون نفر هستند. همچنین میانگین حقوق صندوق روستاییان در سال 1398 حدود یک میلیون و 400هزار تومان است و تعداد بیمه‌پردازان صندوق روستاییان 1.6میلیون نفر هستند.

براساس این گزارش، تعداد کل افراد بیمه‌پرداز صندوق‌های بازنشستگی بالغ بر 17.6 میلیون نفر است و جمع وزنی پرداختی به آنها در صورت بازنشستگی در سال 1398 حدود 2 میلیون تومان است.

    

شورای جهانی سفر و جهانگردی:

کرونا ۵۰ میلیون شغل را در خطر نابودی قرار می‌دهد

شورای جهانی سفر و جهانگردی (WTTC) پیش بینی کرد: شیوع ویروس کرونا بالغ بر ۵۰ میلیون شغل را در جهان در بخش مسافرت و گردشگری در معرض نابودی قرار می‌دهد.

به گزارش رویترز، این شورای جهانی در بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه کرونا احتمالاً مسافرت‌های بین‌المللی را در سال جاری به یک سوم تقلیل خواهد داد، اعلام کرد: شیوع کرونا به وضوح تهدیدی بزرگ برای کل صنعت گردشگری است؛ چه برای آنانی که در این حیطه فعالیت می‌کنند و چه برای آن دسته افرادی که مشتاق ادامه جهانگردی هستند. خسارتی که کرونا ظرف مدت سه ماه در سال ۲۰۲۰ به صنعت مسافرت جهانی وارد می‌کند معادل نابودی ۱۲ تا ۱۴درصدی مشاغل این بخش است.

در ادامه این بیانیه از دولت‌ها درخواست شده است تا به محض تحت کنترل درآمدن این اپیدمی جهانی، تا حد امکان روادید را حذف یا اعطای آن را تسهیل کرده، مالیات سفر را کاهش داده و برای احیای صنعت گردشگری محرک‌هایی در نظر گرفته و معرفی کنند.

صنعت گردشگری ۱۰درصد از تولید ناخالص و مشاغل جهان را تشکیل می‌دهد.

    

کشاورزان هیرمند خواستار تأمین حق‌آبه شدند

نماینده کشاورزان شهرستان هیرمند از مشکلات آب‌رسانی به زمین‌هاش کشاورزی ناحیه هیرمند در شمال سیستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حاج شریف سارانی گفت: کشاورزان منطقه عمدتاً گندم و جو کاشته‌اند که به علت عدم تخصیص حق‌آبه دریاچه هامون (آبی که از افغانستان می‌آید) دچار مشکل هستیم.

وی می‌افزاید: عمده مشکلات ما به علت عدم مدیریت درست آب است و تخصیص حق‌آبه نیز به همین دلیل است. ما کشاورزان تمام طول سال را کار می‌کنیم و اگر محصولاتمان از بین برود، یک سال باید در فقر و تنگدستی زندگی کنیم.

سارانی می‌گوید: در صورتی که کشاورزان تا ۱۰ روز دیگر نتوانند به حق‌آبه لازم دسترسی پیدا کنند و زمین‌های کشاورزی آبیاری نشود، محصولاتشان خراب می‌شود. طی این مدت با مسئولان زیادی مطالبه خود را مطرح کرده‌ایم.