عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان، با اشاره به بار مالی برخی مشاغل سخت و زیان‌آور برای جامعه کارفرمایی کشور، گفت: به جای حق بیمه ۴درصدی، این سهم در محاسبات برای کارفرمایان ۱۰درصد است.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره وضعیت پرداختی کارفرمایان مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار داشت: متأسفانه برخی از مشاغل در حالی در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفتند که به هیچ‌وجه، ماهیت سخت و زیان‌آوری ندارند.

وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه هزینه مازاد و بار مالی زیادی به کارفرمایان تحمیل می‌کند، کار را به نحوی هدایت می‌کند که وقتی نیروی کار به نقطه بلوغ و بهره‌وری می‌رسد، باید از بازار کار خارج شود.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار افزود: علاوه بر این، در گذشته سهم ۴درصد مشاغل سخت و زیان‌آور در یک چارچوب معمول و منطقی از کارفرما دریافت می‌شد اما اکنون این اتفاق نمی‌افتد و با محاسباتی که انجام می‌شود، عملاً سهم کارفرمایان به ۱۰درصد رسیده که رقم بسیار بالایی است.

آهنی‌ها با اشاره به ضرورت بازنگری جدی در مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرد: آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، باید در قالب چارچوب و ضوابط دقیقی که براساس آن، منابع مدیریت شوند، مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان همچنین با اشاره به سلب مسئولیت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور افزود: این موضوع چالش‌هایی را در حوزه شرکت‌های پیمانکاری به وجود آورده و بسیاری از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی مانند شهرداری‌ها، ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آوری را برای کارگران خود پرداخت نکردند و این هزینه به دوش پیمانکار جدید که بخش خصوصی است، منتقل می‌شود.

این فعال کارفرمایی ادامه داد: در مشاغلی که پیمانکار تغییر می‌کند، باید کارفرمای اصلی سهم حق بیمه سخت و زیان‌آوری را پرداخت کند، در حالی که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که موعد بازنشستگی این کارگران فرارسیده اما خبری از پیمانکاران اصلی نیست و این بار مالی به پیمانکار جدید منتقل می‌شود.