توییتر اعلام کرده است که هزاران حساب کاربری از عربستان سعودی را بسته و گفته است این حساب‌ها بخشی از یک عملیات بزرگ جنگ روانی حکومتی بوده‌اند. به گزارش رویترز، این شبکه اجتماعی اطلاعات مربوط به حدود ۶۰۰۰ حساب را به طور عمومی منتشر کرده و می‌گوید آنها بخشی از یک شبکه بزرگ شامل ۸۸ هزار حساب بودند. بنا به اعلام توییتر، این حساب‌ها عمدتا به زبان عربی می‌نوشتند اما در عین حال برای مخاطب غربی هم محتوا تولید می‌کردند وموضوعات مربوط به تحریم‌های ایران از جمله محورهای کار این حساب‌ها بوده است. شبکه‌های اجتماعی مختلف مانند توییتر و فیسبوک، پیش از این هزاران حساب کاربری را برای درگیر بودن در عملیات جنگ روانی مرتبط با حکومت‌هایی چون عربستان و روسیه بسته‌اند. توییتر سماءات، یک شرکت سعودی بازاریابی و تبلیغات را متهم کرده است که در ایجاد حساب‌ها و تولید محتوای آنها مسؤولیت داشته است.