عملیات سنجش آمادگی پرسنل حمل و نقل عمومی واحد خدمات در هنگام بروز حادثه با هماهنگی و حضور واحدهای آتش نشانی، بهداری، حراست و روابط عمومی در ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه در محل ساختمان مروارید(ادمین) برگزار گردید. در این عملیات طی یک سناریوی از پیش تعیین شده توسط واحدhse میزان مشارکت و عملکرد و آمادگی کارکنان حمل و نقل عمومی در هنگام بروز حادثه و نحوه اطلاع رسانی به کارکنان، نحوه عملکرد گروه اطفاء حریق و امداد و نجات و گروه حراست، و نحوه واکنش در حوادث و شرایط پیش بینى نشده مورد سنجش قرار گرفت. در این مانور از حوضچه حریق، بنزین، گازوئیل ، فن مکنده، کپسول های آتش نشانی و نارنجک دودزا و آمبولانس به کارگیری شد.