عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به این دلیل که آمریکایی‌ها نقض عهد کرده‌اند و اروپایی‌ها نتوانستند به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند، به نظر من زمان برای اینکه ما هم دوسویه عمل کنیم و متقابلا از اجرای تعدادی از مفاد برجام شانه خالی کنیم فرا رسیده گرچه مسئولیت این کار با شورای عالی امنیت ملی است.

علا‌ءالدین بروجردی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به سالگرد خروج آمریکا از برجام افزود: آمریکا با خروج از بسیاری از معاهدات دوجانبه و چند جانبه‌ نشان داده‌ که ترامپ عملا ناقض همه تعهدات بین‌المللی است و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.

وی تاکید کرد: به این دلیل که یک بعد برجام به عنوان جمهوری اسلامی ایران به ما برمی‌گردد، طبیعتا رصد این تحولات طی یک سال گذشته مسئولیتی بوده که مسئولان ذیربط عهده‌دار آن بوده‌اند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طی این مدت تلاش زیادی صورت گرفت که اروپا مخالفت رسمی خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کند و خود عمل‌کننده به مفاد برجام باشد، اما آنها هم شاید به دلیل ترس از آمریکا و فشارهای آمریکایی‌ها آن حداقل‌های مطلوب را هم انجام نداده‌اند به استنثای کشورهای چین و روسیه که کشورهای امضاکننده بودند و تعامل با آنها  ادامه دارد.

بروجردی تصریح کرد: من فکر می‌کنم که زمان یک بازنگری در سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره حضور کامل فرا رسیده و با توجه به اینکه از ابتدا جاده دو طرفه تعریف شده بود یعنی ما محدودیت‌های فناوری هسته‌ای خود را پذیرفتیم و آنها هم در مقابل پذیرفتند که تحریم‌ها را بردارند اما به این دلیل که آمریکایی‌ها نقض عهد کرده‌اند و اروپایی‌ها نتوانستند به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند به نظر من زمان برای اینکه ما هم دوسویه عمل کنیم و متقابلا از اجرای تعدادی از مفاد برجام شانه خالی کنیم فرا رسیده گرچه مسئولیت این کار با شورای عالی امنیت ملی است.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته شده ممکن است امروز دولت چنین چیزی را اعلام کند و آیا این موضع صحت دارد یا نه، گفت: اگر مطرح کنند که ما در مجلس خیلی خوشحال خواهیم شد.