شماره ۶۴۳ آرشیو روزنامه /
  • در پایان سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۳۳ قرار می‌گیرد و ژاپن با کسب رتبه۲۸ بهترین تیم آسیا می‌شود