براساس اصلاحیه مصوبه هیات وزیران، به لیست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، برنج و روغن نیز اضافه شد. گزارش ایسنا، پیش از این، بر اساس مصوبه هیات وزیران ۲۴ قلم کالای خوراکی و کشاورزی شامل انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، و... در سال‌جاری مشمول ارز ترجیحی برای واردات شده بود.