ایران خودرو از تداوم تولید خودروی پژو پارس با مساعدت سازمان ملی استاندارد خبر داد و اعلام کرد ثبت‌نام کنندگان به نوبت خودروی خود را دریافت خواهند کرد. به گزارش تسنیم، رئیس سازمان ملی استاندارد نهم اسفند ماه گفته بود که برای رفع دغدغه ثبت‌نام کنندگان، تولیدکننده باید در چند شیفت با ترافیک بالا به تولید بپردازد و دغدغه مصرف‌کنندگان را برطرف کند.