مدیرعامل هلدینگ نیرو قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: اگر دولت اجازه دهد می‌توانیم مازاد تولید برق را صادر کنیم. اما صادرات برق در انحصار دولت است چراکه اگر صادرات از یک مجرا و کانال انجام شود در نهایت به نفع اقتصاد کشور است. به گزارش ایلنا، محمد رستمی افزود: صادرات برق در انحصار دولت است اما قرارگاه هم نیروگاه دارد و دولت اجازه صادرات به نهاد دیگری را نمی‌دهد اما به طور قطع این توان در قرارگاه خاتم‌الانبیا وجود دارد که وارد صادرات برق شود. او اعلام کرد که البته بحث فروش برق به دولت را داریم که دولت بابت خرید برق به قرارگاه 

بدهکار است.