مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی گفت: اکنون که سه واحد در مدار است ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر مازوت به مصرف می‌رسد و اگر گاز هم در اختیارمان قرار گیرد به همین میزان مصرف گاز خواهیم داشت. به گزارش ایلنا، عبدالرضا تقوی با بیان اینکه استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها به‌صرفه نیست، تاکید کرد: مازوت غیر از آلودگی هوا؛ خوردگی و استهلاک تجهیزات نیروگاهی را به دنبال دارد. او تصریح کرد: ما امسال ۳۳ روز دیرتر از  سال گذشته مازوت‌سوزی را شروع کردیم، یعنی تا ۲۰ آذر سه واحد نیروگاهی ما روی سوخت گاز بوده است، اکنون که محدودیت و ناترازی بیشتر شده روی سوخت مازوت رفته‌ایم.