وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: با واریز ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر و جمع کل ۱۵۶ هزار میلیارد تومان، تمام مبلغ گندم خریداری شده از کشاورزان توسط دولت در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری مهر محمدعلی نیکبخت افزود: رئیس‌جمهور در هر موقعیتی پیگیر مطالبات گندم‌کاران بود و از تأکیدات وی در هیأت دولت پرداخت مبلغ گندم به کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن بود. او با تقدیر از کشاورزان اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به وعده خود در پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا پایان مهر عمل کرد و این ایفای تعهد در حالی است که میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل آن از ۴۴ درصد رشد برخوردار بود.