به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه بخش‌های خدمات در فصل بهار خبر داد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۱۱.۸ درصد متعلق به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا است‌. تورم کل بخش خدمات ۶۱.۹ درصد اعلام شده است و نسبت به فصل قبل ۲.۶ درصد افزایش داشته.