با صعودی شدن بازار سرمایه و داغ شدن بازار برخی از افراد که مردم را به صورت بی مهابا در سال ۹۹ به بورس دعوت می‌کردند دوباره فعال شده و به کارهای متعددی اعم از سیگنال فروشی مشغول شده اند. نوید رجایی، کارشناس بازار سرمایه گفت: روزهای خوب بورس باعث شده تا بسیاری از افراد چند ماه جهنمی را به طور کل فراموش کنند. قبل از زمان ریزش بازار بسیاری از کانال‌های تلگرامی و افرادی که خود را از بزرگان معرفی می‌کردند با معرفی سهم‌های سفته بازی و خالی کردن بر سر مردمان بی نوا ضرر بسیار هنگفتی به بازار وارد کردند. سازمان بورس با تمام قدرت تلاش کردن جلوی فعالیت این افراد گرفته شود اما واقعیتی که باید پذیرفت قدرت فضای مجازی از مقررات بیشتر است و در نتیجه این افراد به راحتی توانستند اهداف خود را پیش ببرند. وی گفت: پیشنهادم به مردم این است به هیچ وجه سمت کانال‌های وی ای پی نروند و بر اساس تحلیل خود و اطلاع مفید از تحلیلگران برجسته معاملات خود را انجام دهند و اگر اطلاعی در این زمینه ندارند بهتر است خرید و فروش‌های خود را به سبدگردان های معتبر بسپارند.