برنامه هفتم نرسید؛ لایحه بودجه اعلام وصول نشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عدم ارسال همزمان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با برنامه هفتم توسعه به مجلس، گفت: احتمال دارد بودجه سال آینده دو یا سه دوازدهم تصویب شود؛ باید ببینیم چقدر کار طول می‌کشد.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: هنوز خبری نیست. دولت لایحه را به مجلس فرستاده و لایحه بودجه در اختیار هیات رییسه است، منتها به دلیل این‌که برنامه هفتم هنوز آماده نشده، هیات رییسه اعلام وصول نکرده است.

وی می‌افزاید: در حال حاضر برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی در دولت قرار دارد و ممکن است این ماه به پایان برسد و دولت در حال نوشتن برنامه هفتم است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان می‌کند: در شرایط کنونی به نظر می‌رسد راه این باشد برنامه به مدت ۶ ماه تمدید شود تا بودجه سال آینده تصویب شود. میرتاج‌الدینی تصریح می‌کند: بررسی و تصویب برنامه هفتم در مجلس زمان می‌برد. به همین دلیل بهتر است که برنامه ششم تمدید شود تا بودجه ۱۴۰۲ براساس برنامه ششم و سیاست‌های برنامه هفتم نوشته شود.

وی متذکر می‌شود: اگر برنامه ششم تمدید شود، نیازی به یک دوازدهم یا سه دوازدهم شدن بودجه نیست. در کل زمانی که بودجه اعلام وصول شود، برای این موضوع تصمیم‌گیری خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع که عدم تصویب بودجه سال آینده منجر به بی‌انضباطی مالی می‌شود، یادآور می‌شود: بودجه به‌ هرحال برنامه یک ساله کشور است و نظر من این است که نباید تصویب بودجه به تاخیر بیفتد. میرتاج‌الدینی خاطرنشان می‌کند: من موافق این‌که بودجه چند دوازدهم شود، نیستم و امیدوارم هیات رییسه برای این موضوع تدبیری کند و تاخیر بیش از این جایز نیست.

بودجه دو یا سه‌ دوازدهم می‌شود

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ می‌گوید: خبری هنوز از لایحه بودجه نیست و دولت لایحه بودجه را به مجلس فرستاده و مجلس هم اعلام وصول نکرده است.

وی با اشاره به این‌که دلیل عدم اعلام وصول لایحه بودجه در مجلس، برنامه هفتم توسعه است، می‌افزاید: شخصا معتقدم که با توجه به این‌که زمان در حال سپری شدن است و برای بررسی بودجه دیر می‌شود، بهتر است بودجه را در مجلس بررسی کنند و هر زمانی که برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال شد، بررسی بودجه را متوقف کنند و برنامه را بررسی کنند و در ادامه، بودجه نیز در مجلس بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح می‌کند: در حال حاضر برنامه هفتم هنوز در کارگروه‌ها است و به جلسه هیات دولت نرفته است. فکر می‌کنم تا دو سه هفته دیگر هم به هیات دولت نرود. قادری عنوان می‌کند: احتمال دارد در این شرایط بودجه دو یا سه دوازدهم شود؛ باید ببینیم چقدر کار طول می‌کشد.