فقط برجام یخ زد!

عبدالله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی با کنایه به محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین که وعده زمستان سخت اروپا و از رهگذر آن تن دادن آنها به شرایط ایران در برجام را داده بود؛ در توئیتی نوشت: این دو گراف می‌گوید، اروپا در پایان ماه اول زمستان۸۳ میلیارد م م گاز ذخیره دارد. قیمت گاز ورودی روزانه به اروپا پایین‌تر از قبل از جنگ است. آلمان پول گاز ماه دسامبر را به مردم برگرداند. فرانسه حتی به کسانی که سیستم گرمایش شومینه به‌ جای گاز داشتند، یارانه داد.