وحید شقاقی شهری  با اشاره به اینکه مردان اقتصادی دولت تجربه کافی ندارند، گفت: مردم تاوان این بی‌تجربگی را پرداخت می‌کنند، در عین حال دولت سیزدهم هنوز هیچ گام عملی برای اصلاحات اقتصادی برنداشته و اولویت‌هایش به رغم گذشت نیم سال از فعالیت روشن نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با قرن نو با اعلام این مطلب افزود: متاسفانه ما مبنایی برای سنجش عملکرد دولت نداریم چرا که دولت سیزدهم و تیم اقتصادی‌اش برنامه منسجم و مشخصی برای حوزه اقتصاد ارائه نکردند و در نتیجه روشن نیست گام‌های برداشته شده مفید بوده است یا خیر.

 این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی کابینه نیز تیم منسجم و هماهنگ و همدلی نیست، ادامه داد: بخشی از زمان شش ماهه فعالیت دولت به دادن شعار و گفتاردرمانی گذشت و بخشی نیز در انتظار تعیین تکلیف برجام، در حقیقت با وجودی که دولت سیزدهم شعار می‌داد که اقتصاد را معطل برجام نگه نمی‌دارد اما در عمل هم بازارها در انتظار روشن شدن وضعیت مذاکرات و تعیین تکلیف احیای برجام بودند.وی تاکید کرد: بازار به بازار اگر بررسی کنید می‌بینید که هم مصرف‌کنندگان و هم عرضه‌کنندگان در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌بردند و این اتفاقا نقطه مهمی است که دولت سیزدهم باید بدان توجه کند.به عبارت دیگر در همین دوره زمانی نیز دولت گامی برنداشت که فعالان اقتصادی و مردم احساس کنند، اتفاقی در حال رخ دادن است.شقاقی در توضیح این مطلب ادامه داد: از سوی دیگر شعارهای مطرح شده از سوی دولت سیزدهم به وضوح نشان می‌داد که مردان اقتصادی کابینه تصویر روشن و دقیقی از اقتصاد ندارند و وقتی در عرصه اجرا قرار گرفتند، متوجه شدند که واقعیت با وضعیت ذهنی آنها بسیار متفاوت است ، حتی فکر می‌کنم هنوز تصویر ذهنی آنها دقیق منطبق با واقعیت نیست و این مردم هستند که تاوان بی‌تجربگی این مدیران را می‌دهند .

 این استاد دانشگاه ادامه داد: به هر حال تا زمانی که این مدیران جدید اقتصادی تجربه کسب کنند، شرایط بهبود نمی‌یابد و از سوی دیگر اولویت اقتصادی ایران بر من به عنوان یک کارشناس اقتصادی روشن نیست.

 وی اضافه کرد: اقتصاد ایران با بحران‌های متعددی روبروست، از وضعیت نظام بانکی و مالیاتی گرفته تا ساختار صندوق‌های بازنشستگی، بی‌تردید همه مشکلات با هم قابل حل نیست و لازم است دولت سیزدهم اولویت خود را برای حل مشکل اعلام کند، اما به کارهای بسیار خرد و شعارهای بسیار کلی بسنده کرده و این نقطه، نقطه نگران کننده برای کارشناسان اقتصادی است.

شقاقی گفت: به نظرم حالا نیز مقامات دولتی دریافته‌اند که برجام تا چه حد برای اقتصاد ایران اهمیت دارد ، اما نکته اینجاست که احیای برجام نیز مشکلات را حل نمی‌کند بلکه سبب می‌شود منابع حاصل از احیای برجام، دردهای اصلی اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته بسیار عمیق شده‌اند را پوشش دهد اما این دردها برطرف نمی‌شود.

 وی گفت: مهمترین نیاز اقتصاد ایران آغاز برنامه‌ای برای اصلاحات ساختاری با روشن شدن اولویت‌هاست اما هنوز چنین عزمی در دولت دیده نمی‌شود .