ایرنا- معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از اقدامات جدید برای واگذاری اپراتوری ریلیِ بنادر (تخلیه و بارگیری یکسره از کشتی به قطار، بدون نیاز اعزام به انبار) به بخش خصوصی خبر داد و گفت: اجرای این قرارداد به بنادر کشور ابلاغ شده است. «فرهاد منتصر کوهساری» درخصوص وضعیت اتصال بنادر به شبکه ریلی، افزود: هم اکنون بنادر شهیدرجایی، امام خمینی(ره)، امیرآباد و خرمشهر به شبکه سراسری ریل متصل هستند و در سال جاری نیز شاهد افزایش حجم عملیات ریلی بنادر خواهیم بود. وی در مورد واگذاری امور ریلی بنادر کشور به اپراتورهای ریلی، اعلام کرد: برای واگذاری اپراتوری ریلی به بخش خصوصی اقدامات متعددی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته است. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: نوع قرارداد تهیه و به تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی رسیده و جهت اجرا به بنادر کشور ابلاغ شده است.