یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: میزان صادرات ایران به افغانستان هیچگاه مورد رضایت دو طرف ایرانی و افغان نبوده است و هر دولت یا حاکمیتی در افغانستان حاکم شود، دو طرف سعی در ارتقای میزان تجارت بین دو کشور خواهد داشت.

سیدرضا صدرالحسینی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد شرایط تجارت ایران و افغانستان با توجه به‌ ناآرامی‌ها و تحولات اخیر در این کشور اظهار کرد: با توجه به روابط حسنه دو کشور همجوار با ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک و سوابق گسترده فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی که از سالیان طولانی با هم داشته‌اند و تعداد کثیری از افغانستانی‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند؛ هرگونه تغییر و تحول سیاسی، اجتماعی و امنیتی در دو کشور بر دیگری تاثیر مستقیم داشته و هیچ یک از این دو کشور نمی‌توانند این تاثیرات را نادیده انگارند. بر این اساس تحولات ماه‌های اخیر در افغانستان باید کاملاً مدنظر بوده و تلاش شود که این تحولات بر روی مسائل اساسی اقتصاد و تجارت دو کشور تأثیر نگذاشته یا تأثیر آن به حداقل برسد.

وی افزود: در هفته‌های اخیر اتمسفر سیاسی، اجتماعی افغانستان با شدت بیشتری در حال تغییر و تحول بوده و طالبان در حال درنوردیدن افغانستان است و نگرانی‌هایی در خصوص تجارت بین دو کشور به وجود آمده است. در حال حاضر ۴۵ درصد از نیازمندی‌های واردات افغانستان از چهار مرز رسمی ایران به این کشور تامین می‌شود که ارزش آن تقریباً ۳.۵ میلیارد دلار است. این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: در این میان سوخت مهمترین واردات افغانستان از ایران است که به عنوان اساسی‌ترین نیاز مردم این کشور محسوب می‌شود.