توسعه ایرانی- ساعت کاری ادارات تهران تغییر کرد. قرار است به دلیل کمبود برق، ساعات کار ادارات تغییر کند. بر این اساس ساعت کار کلیه اداره‌های دولتی از ساعت ۶/۳۰ دقیقه صبح آغاز شود و تا ساعت ۱۳/۳۰ دقیقه تمام شود. همچنین بر اساس این مصوبه، کلیه ادارات دولتی استان تهران روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند. به گفته وزیر نیرو تعطیلی ادارات دولتی تا پایان مرداد ادامه دارد. اگرچه فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی گفته پیشنهاد مجلس به دولت این است که تا پایان شهریور همه ادارات روزهای پنج‌شنبه تعطیل باشد. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی به تجارت‌نیوز گفت: ساعت کاری بانک‌ها هیچ تغییری نکرده و مانند گذشته است. او همچنین درباره تعطیلی پنج‌شنبه بانک‌ها گفت: هنوز در مورد تعطیلی بانک‌ها در روزهای پنج‌شنبه تصمیم‌گیری نشده است و طی جلسات روزهای آینده تصمیم‌گیری می‌شود.