ایلنا- رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: طبق پیگیری‌های صورت گرفته مشکل کامیون‌ها در مرز بازرگان امروز حل شده و صف در حال کمتر و روان شدن است. مهرداد سعادت در مورد آخرین وضعیت صف کامیون‌ها در مرز بازرگان اظهار داشت: طبق پیگیری‌های صورت گرفته مشکل کامیون‌ها در مرز بازرگان امروز حل شده و صف در حال کمتر و روان شدن است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد: شرکت نفت به بازرسی سوخت کامیون‌ها سرعت داده تا کامیون‌ها بتوانند عبور کنند. پیش از این مدیرکل گمرک بازرگان از صف‌بندی 500 کامیون در این گمرک خبر داده بود. مهرداد سعادت نیز علت این صف را بازرسی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی برای جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرد.