توسعه ایرانی-  دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه، گفت: با توجه به اهمیت جدی افزایش صادرات کشور به سوریه تلاش شده چه در حوزه حمل و نقل و چه در مشوق‌های صادراتی امکانات جدید فراهم شود. حسن دانایی فر در همایش فرصت های تجارت با سوریه اظهار کرد: روابط سیاسی ایران و سوریه مربوط به کوتاه مدت نیست و ما در طول چهار دهه گذشته همواره از نظر سیاسی با این کشور نزدیک بوده ایم اما باید توجه داشت که برای افزایش همکاری های اقتصادی نیاز به سطحی از ثبات وجود دارد که این موضوع از حدود سه سال گذشته و با کاهش جنگ های داخلی و حضور تروریست ها در خاک سوریه بیش از گذشته امکانپذیر شده است.