توسعه ایرانی- رئیس سازمان بورس با اشاره به این که دامنه نوسان خرید و فروش سهام از روز شنبه آینده منفی ۲ درصد و مثبت ۶ درصد خواهد بود، گفت: تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود. محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به اینکه دامنه نوسان از روز شنبه 25 بهمن ماه، تغییر می‌کند، ابراز داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت 6 درصد خواهد بود. البته تصمیمات شورای عالی بورس پس از 72 ساعت قابلیت اجرا دارد و بر همین اساس، از روز شنبه 25 بهمن ماه، این تغییر اعمال خواهد شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس، تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود. همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهام داران عمده الزام کند. سخنگوی شورای عالی بورس تصریح کرد: همچنین اعتبار خرید کارگزاری‌ها به 60 درصد تغییر پیدا کرد.