رویترز- رئیس صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای پیشرفته خواست تا منابع بیشتری را در اختیار کشورهای کم‌درآمد قرار دهند و نسبت به «واگرایی بزرگ» در رشد جهانی که می‌تواند ثبات را به خطر اندازد و باعث ناآرامی‌های اجتماعی در سال‌های آینده شود، هشدار داد. وی گفت که 50 درصد از کشورهای در حال توسعه در معرض خطر عقب‌افتادگی بیشتر قرار دارند که این امر نگرانی در مورد ثبات و ناآرامی های اجتماعی را ایجاد می‌کند. جورجیوا گفت: برای جلوگیری از مشکلات بزرگتر، کشورهای ثروتمند و نهادهای بین‌المللی باید بیشتر در این زمینه مشارکت کنند. وی همچنین از کشورهای دارای بدهی زیاد خواست که زودتر از گذشته به دنبال بازپرداخت بدهی‌ها و تقویت شرایط رشد باشند.