توسعه ایرانی -  قیمت دلار پس از مدت‌ها توقف در رقم ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان از اواخر هفته گذشته، روندی افزایش یافت و دیروز وارد کانال ۱۶هزار تومانی شد .نرخ خرید هر دلار ۱۶ هزار تومان و فروش ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان بود .قیمت خرید هر یورو نیز ۱۷ هزار و ۴۰۰  تومان و نرخ فروش آن ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان رسید.