سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به حجم بالای هجوم ملخ‌ها به چند استان کشور، گفت: استفاده از روش‌های بیولوزیک مانند به کارگیری اردک برای مبارزه با ملخ‌های مهاجم در ایران کاربرد ندارد چراکه حجم ریزش ها بسیار بالا بوده و روش بیولوزیک زمان‌بر است و می‌تواند فرصت در اختیار آفت برای ایجاد خسارت بزرگ قرار دهد.

رضا میر در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به پیشنهاد کشور چین به پاکستان برای ارسال صدها هزار اردک برای مبارزه با ملخ‌های مهاجم، اظهار کرد: استفاده از اردک برای مبارزه با آفت یکی از روش‌های بیولوژیک مبارزه بوده که در حجم کم تهاجم قابل استفاده است. وی ادامه داد: علاوه بر اردک از سایر روش‌های بیولوژیک دیگر نیز می‌تواند برای مبارزه با آفات استفاده کرد، اما در حال حاضر از نظر فنی این روش‌ها در کشور ما کاربرد ندارد. میر با تاکید بر اینکه کارشناسان تنها روش قابل استفاده برای مبارزه با ملخ‌ها در ایران را روش شیمیایی می‌دانند، افزود: دلیل توصیه به استفاده از روش شیمیایی حجم ریزش بالای دستجات ملخ‌های مهاجم به کشور ما است که امکان کنترل آن با عوامل بیولوژیک وجود ندارد. به گفته وی؛ رها سازی اردک برای تغذیه از آفت با هدف کنترل آن در شرایطی کاربردی است که سطح آلودگی محدود و ریزش کم باشد.

میر با یادآوری اینکه استفاده از روش‌های بیولوژیک زمان بر است، اظهار کرد: زمان بر بودن  روش‌های بیولوژیک در حجم بالای هجوم آفت این فرصت را به آفت می‌دهد که خساراتی بزرگ ایجاد کند. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی ایران، میزان خسارتی که در صورت فرصت دادن به آفت ایجاد می‌شود، بسیار بیشتر از خسارتی است استفاده از سموم شیمیایی وارد می‌کند. وی میزان حجم ریزش ملخ را در کشور به نحوی عنوان کرد که پس از پایان سم پاشی قطر 10 تا 15 سانتیمتری از ملخ‌ها بر سطح زمین برجای می‌ماند. میر درباره آخرین وضعیت ریزش ملخ‌های صحرایی مهاجم و سطح مبارزه، اظهار کرد: سطح مبارزه با ملخ‌های مهاجم تا شب گذشته به 13 هزار و 725 هکتار رسیده است. سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور استان‌های درگیر با این آفت را هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و فارس عنوان کرد. میر از اضافه شدن استان خوزستان به استان‌های درگیر با آفت ملخ‌های صحرایی مهاجم از دوشنبه‌شب خبر داد.