آبان مصدق

رمان «شاید برگردم» پژند سلیمانی در انتشارات سیب سرخ منتشر شد. رمان «شاید برگردم» با روایتی متفاوت و دارای دو راوی است که داستان را با هم پیش می‌برند. داستان از نظرگاه دو زن که شخصیت‌های اصلی را تشکیل می‌دهند، دیده می‌شود. در ابتدا گویا این دو نفر یک داستان را روایت می‌کنند اما در طول حوادث و پیشرفت رمان، از یکدیگر جدا می‌شوند و دو داستان مجزا را تعریف می‌کنند. از شیوه روایت پیداست که مرزهای خطی و قواعد روایت در رمان تاحدودی نادیده گرفته می‌شوند؛ در این رمان مرز خیال و واقعیت درنوردیده می‌شود و از اهمین روست که در ابتدا دو روایت مجزا یکی به‌نظر می‌رسند..

«شاید برگردم» پنجمین کتاب منتشر شده پژند سلیمانی است. او در این رمان دست به آزمون تازه‌ای برای ورود به سبک سوررئالیسم زده است. «شاید برگردم» رمانی زنانه است اما از کلیشه‌های رئالیسم این روزها تاحدودی فاصله گرفته است. پژند سلیمانی در این اثر تازه‌اش سعی کرده تفاوت و یگانگی را با درهم ریختن تصاویر و واژه‌های مشابه و تکیه کلام‌ها و حتی روایت به خواننده منتقل کنند. پژند سلیمانی در زمینه تئاتر تجربه‌هایی دارد و یک نمایشنامه نیز نوشته است، شاید همین شیوه دیالوگ‌نویسی فضای حاکم بر تئاتر دو راوی مجزا و در عین حال درهم تنیده برای او ساخته است.