بعد از نزدیک به 5 ماه که از برگزاری جشنواره موسیقی فجر دوره سی و پنجم در بهمن‌ماه سال 98 که می‌گذرد هنوز مشخص نیست تکلیف وضعیت جشنواره امسال چگونه است. ضمن اینکه مطابق آیین‌نامه مصوب جشنواره موسیقی فجر، دفتر موسیقی می‌بایست در روز اختتامیه دبیر دوره آتی را مشخص سازد که در اسفندماه 98 این‌گونه نشد و تاکنون نیز مدیر دفتر موسیقی اهتمامی به رعایت آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر نداشته است غیرازاینکه تنها اصرار بر تغییر آیین‌نامه داشته عملاً چیز دیگری در خصوص جشنواره موسیقی فجر اتفاق نیفتاده است. همچنین جلسه نقد و بررسی دوره آخر با حضور رسانه‌ها و اهالی موسیقی نیز هنوز برگزار نشده است. از شفافیت مالی نیز در این دوره هنوز خبری نیست و از میزان هزینه دوره برگزارشده نیز آماری هنوز بعد از گذشت 5 ماه منتشرنشده است. ای‌کاش از میزان علاقه مدیر دفتر موسیقی به تغییر آیین‌نامه موجود، اندکی به رعایت این موارد گفته‌شده در بالا که در آیین‌نامه هم قید شده اختصاص می‌یافت.