افسانه فرقدان

کتاب «ترامپ» نوشته آلن بدیو، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه احمد حسینی که در نشر مانیا هنر منتشر شده است؛ شامل دو سخنرانی از او در دانشگاه‌های آمریکا است که به تحلیل شخصیت ترامپ و سرمایه‌داری جهانی پرداخته است. این سخنرانی‌ها بعد از اعلام ریاست جمهوری ترامپ در سال 2016 در دانشگاه های آمریکا انجام شده اند. بدیو در کتاب ترامپ شخصیت او را از منظر خویش مورد بررسی قرار داده است.

اولین سخنرانی در تاریخ 9 نوامبر 2016 در دانشگاه کالیفرنیا و دومین سخنرانی چند روز بعد از آن و در تاریخ 17 نوامبر در دانشگاه تافنز بوستون انجام شد. او اولین سخنرانی خود را با جمله ای از یک نمایشنامه فرانسوی آغاز می کند: «شبی بود وحشت آلود و تاریک و ژرف». او با این جمله نشان می دهد که شمشیر خود را برای ترامپ از رو بسته است. بدیو از انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا ابراز ناراحتی کرده و آن را یک غافلگیری می داند که عواقب آن چیزی جز ترس و افسردگی و تلخی نیست. این فیلسوف فرانسوی در کتاب خود چندین بار از واژه دشمن استفاده کرده است و در واقع ترامپ را یک دشمن می داند.

یکی از اصلی ترین مباحث کتاب ترامپ، بحث سرمایه داری جهانی است و احتمالا این موضوع علت اصلی مشاجرات ایران و آمریکا در چهار دهه اخیر است. قرارگیری آمریکا در مرکز سرمایه داری جهانی موجب زیاده خواهی او و وارد کردن فشار به ایران شده است.

آلن بدیو در ادامه کتاب به بحث ترامپ شناسی وارد می شود. او ترامپ را فردی می داند که نژادپرست، خشن و مردسالار است. این ویژگی ها نشان دهنده گرایش های فاشیست‌هاست. او ترامپ را فردی بی منطق می داند که از عقلانیت به دور بوده و از روشنفکران متنفر است.

بدیو در ادامه کتاب اشاره می کند که ترامپ مانند تمام رهبران فاشیست دارای اعتماد به نفس کاذب است. او همچنین رفتارهای مبتذل و کارهای افراطی او را از روی عمد تلقی می‌کند و می‌گوید: تجمع این حجم از لاابالی‌گری در یک شخص سیاسی عادی نیست و ترامپ این کارها را از عمد و حساب شده انجام می دهد زیرا نقشه ای در پس پرده دارد.

این فیلسوف فرانسوی در پایان کتاب خود، ترامپ را نمادی از زوال و نابودی سیاست می‌داند و می‌گوید: او باعث نابودی همه چیز خواهد شد، زیرا بی اینکه سیاستمدار باشد یک فیگور است.