نتیجه مطالعه دو نهاد سازمان ملل که دیروز چهارشنبه (۹ تیر/ ۳۰ ژوئن) منتشر شده می‌گوید که صنعت توریسم در جهان، به غیر از چند کشور غربی، امسال هم در رکود باقی خواهد بود.

تخمین زده شده این رکود خسارتی بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ میلیارد دلار برای صنعت گردشگری در جهان به همراه داشته باشد.

بنابراین گزارش، انتظار نمی‌رود صنعت توریسم تا سال ۲۰۲۳ میلادی بطور کامل به وضعیت پیش از همه‌گیری کرونا برسد.

سازمان ملل در گزارش تحقیقی خود واکسیناسیون و گواهی سلامت عاری بودن از کرونا را از عوامل کلیدی احیای اعتماد در جذب گردشگران خارجی برشمرده است؛ این سیاست بسیاری از کشورها از جمله جزایر کوچک توریستی است که تا حد زیادی اقتصاد آنها به توریسم وابسته است.