چهار جلد کتاب که به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران- مبارک، با عناوین «راهنمای عملی بازی‌دهندگان عروسک»، «تئاتر عروسکی مدرن از نظریه تا عمل»، «درباره تئاترعروسکی» و «مجموعه نمایشنامه‌های برگزیده جشنواره» به همراه کتاب «تئاتر کودک و نوجوان» (تجربه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم‌اندازها) به همت انتشارات سروش در بازار کتاب عرضه شده است.

«راهنمای عملی بازی دهندگان عروسک» توسط «مروین میلار» نوشته شده است و «سلما محسنی‌اردهالی» آن را به فارسی برگردانده است.

«تئاترعروسکی مدرن ازنظریه تا عمل»، عنوان کتابی از «پنی فرانسیس» با ترجمه «پوپک عظیم‌پور» است که با هدف گردآوری متون اصلی تاریخی و روش‌های معاصر تفکر در مورد کارهای مادی و شیوه‌های تئاتر نوشته شده است.

مجموعه نمایشنامه‌های برگزیده هجدهمین جشنواره تئاتر عروسکی شامل ۳ نمایشنامه «داش‌آکل» نوشته «باقر سروش»، «دژ هفتواد» نوشته «میلاد حسینی» و «متتی» نوشته «رضا گشتاسب»  است.

«درباره‌ تئاتر عروسکی» (اندیشه‌های فلسفی هنریک یورکفسکی) عنوان کتابی نوشته هنریک یورکفسکی با ترجمه‌ زهره بهروزی‌نیا است. این کتاب سومین مجموعه مقاله هنریک یورکفسکی نظریه‌پرداز بزرگ و به‌نام تئاتر و تئاتر عروسکی است که مشتمل بر مقالاتی در زمینه‌های زیبایی‌شناسی، نشانه‌شناسی هنر عروسکی و مقالاتی در ارتباط با بازیگر- بازی‌دهنده عروسک و تئاتر اشیا است.

کتاب «تئاتر کودک و نوجوان» (تجربه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم‌اندازها) شامل نوشتارهایی از کارشناسان تئاتر کودک و نوجوان آلمان است که کیقباد یزدانی ضمن گردآوری، آن‌ها را به فارسی برگردانده است.