عضو هیات داوری بخش نقاشی جشنواره تجسمی فجر از انتخاب ۱۵۶ اثر در مرحله اول بخش نقاشی خبر داد. رضوان صادق‌زاده که با همراهی احمد وکیلی و غلامعلی طاهری داوری این دوره از آثار رشته نقاشی را به عهده داشتند ‌در خصوص نتیجه نهایی داوری بخش اول گفت: در بخش نقاشی، ۱۹۷۰ اثر از ۸۳۹ هنرمند در ‌جشنواره شرکت کرده بودند که در نهایت ۱۵۶ اثر به مرحله داوری نهایی راه پیدا کردند.

 وی ‬افزود: در مرحله بعد باید برگزیدگان مرحله اول اصل آثار را ارسال کنند تا داوری نهایی ‌صورت بگیرد.‌ صادق زاده درباره کیفیت آثار ارسالی نیز گفت: آثاری که انتخاب شدند سطح قابل قبولی ‌در عرصه نقاشی دارند و کسی که به تماشای آثار در جشنواره فجر می‌آید می‌تواند شاهد آثار خوبی از نقاشان عموماً زیر 30سال کشورمان باشد. ‌وی درباره معیار انتخاب آثار نیز گفت: ما آثاری را که در حوزه‌های دیگر مثل چاپ دستی، ‌خوشنویسی، طراحی، نقاشی قهوه خانه‌ای و.. بود رد کردیم اما اگر کسی با رویکرد ‌نقاشی قهوه خانه‌ای اثری معاصر ارائه کرده بود آن را پذیرفتیم.

‌سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ به دبیری علی اشرف صندوق آبادی و در مرکز فرهنگی و هنری صبا برگزار ‌می‌شود.‌