معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه به مرور زمان باید تمام جنگلکاری اطراف تهران مقاوم‌سازی شوند، گفت: طی یک سال اخیر حدود ۵۰۰۰ اصله درخت نشانه‌گذاری شده که باید به مرور قطع و با پایه‌های مقاوم‌تر جایگزین شوند. نقی شعبانیان در  گفت و گو با ایسنا افزود: همه استان‌ها کم و بیش جنگلکاری تک‌گونه‌ای و همسان دارند. درختان در بعضی استان‌ها مثل جنگلکاری اطراف تهران به سن دیرزیستی رسیده‌اند و بیش از ۵۰ سال از عمر آن‌ها می‌گذرد و به انواع آفات به‌ویژه آفت پوست‌خوار دچار شده‌اند. آن‌ها باید در قالب یک طرح مشخص قطع و با گونه‌های مقاوم جایگزین شوند. این کار از ۳۰ سال قبل باید انجام می‌شد و تا امروز جنگل‌کاری‌ها مقاوم‌سازی می‌شدند.