معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش سهم استان‌های محروم در قبولی کنکور و ورود به دانشگاه‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، جلال موسوی‌خطیر با بیان اینکه سهم استان‌های محروم در قبولی دانشگاه‌ها بیشتر شده است، افزود: به عنوان مثال این اتفاق در سیستان و بلوچستان افتاده و ضریب قبولی دانش‌آموزان این منطقه در کنکور از ۰,۱۶ امسال به ۰.۴۵ صدم درصد رسید و این نشان می‌دهد اگر مبتنی بر سابقه تحصیلی حرکت کنیم هم برابری عدالت و هم کیفیت بهتر می‌شود و نیازی نیست دانش آموزان مهارت‌های تست‌زنی خود را زیادتر کنند.