نماینده اراک در مجلس گفت: علی‌رغم تصویب قانون جوانی جمعیت، بانک‌ها به تکالیف خود در پرداخت وام‌های ازدواج عمل نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری افزود: برخی افراد ۸ ماه تا یکسال در نوبت وام ازدواج هستند و موفق به دریافت هم نشدند. او از وزیر اقتصاد خواست تا به این موضوع ورود کرده و جلوی پرداخت نشدن وام‌ها را بگیرد. در همین باره وحید یامین‌پور، معاون وزیر و دبیر شورای عالی جوانان نیز گفت: بانک‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و نزدیک به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برای وام ازدواج پرداخت کردند. این رقم به این معنا است که در سال گذشته و در مقایسه با سال قبل خود یعنی ۱۴۰۰ مجموع پرداختی وام ازدواج به متقاضیان ۵۵ درصد رشد داشته است اما پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ و در قیاس با ۱۴۰۰ با چهار درصد کاهش در دریافت کنندگان وام مواجه بوده است