رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در قانون آمده است که هیچ دستگاهی حق گرفتن رونوشت مدارک هویتی را از افراد ندارد. یعنی هیچ دستگاهی حق ندارد از مدارک هویتی افراد کپی دریافت کند. «هاشم کارگر» در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه سازمان ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در۲۰۰ هزار نقطه کشور خدمات ارائه می‌کند، ادامه داد: باتوجه به اینکه تمام دستگاه‌ها اعم از مدارس، دانشگاه ها، بانک‌ها و...  به سرویس‌های هویتی ما متصل هستند، اخذ کپی مدارک از مراجعان غیرقانونی است. به گفته وی، کپی یا رونوشت مدارک که توسط دستگاه‌ها گرفته می‌شود هیچ استفاده ندارد جز اینکه یک هزینه برای متقاضی ایجاد کرده و نگهداری بیجا و اسراف توسط سازمان است.