معاون آموزشی وزیر علوم گفت: ۴۰ درصدِ رشته‌هایی که هیچ آینده شغلی ندارد از دفترچه انتخاب رشته کنکور حذف می‌شود. به گزارش برنا، قاسم عمو عابدینی افزود: مابقی رشته‌ها را هم مشروط کرده که اگر در بورس صنعت و جامعه یا از سوی دولت نیاز محوری اعلام شود و اعلام کنند این رشته را می‌خواهند و برای دانشجوی ما مسجل شود برای این رشته‌ها تا ۹۰ درصد در آینده شغل وجود دارد، وارد دفترچه کنکور می‌شود.