معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان این که هیچ مدرسه خیرسازی در مولدسازی به فروش نمی‌رسد، اظهار کرد: ۶۰۰ ملک برای واگذاری طرح مولدسازی در فهرست معرفی شده، قرار دادیم که اگر استانی به اشتباه مدرسه خیرسازی را هم در فهرست گذاشته باشد، حتما مانع خواهیم شد، ولی چنین مسئله‌ای بعید به نظر می‌رسد. به گزارش ایسنا،‌ قاسم احمدی لاشکی ادامه داد: این قانون به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان توجه ویژه‌‎ای دارد چراکه بر اساس این قانون، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری اموال مازاد فقط باید در آموزش و پرورش و صرف مدرسه سازی شود و حق نداریم این رقم را صرف پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری کنیم.