معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۴۸.۵ درصد املاک آموزش و پرورش سنددار نیستند گفت: کارگروه‌هایی تشکیل شده که آنها را به سرعت فعال خواهیم کرد که کمک می‌کند بتوانیم املاک و اراضی را سنددار کنیم.

به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۲ هزار و ۲۵۹ ملک داریم که غالبا مدرسه هستند. البته باید متذکر شوم که این عدد در تفاهم‌نامه قبلی ما ۱۰۰ هزار و ۵۵۶ مورد بود که از آن زمان یک سری اراضی جدید پیدا شدند و ۲۰۰۰ مورد به آنها افزوده شد. وی افزود: اخیرا تفاهم‌نامه‌ سه جانبه آموزش و پرورش با سازمان ملی ثبت اسناد و بنیاد مسکن را داشتیم تا فرایند دریافت اسناد این املاک و اراضی را سرعت بدهیم.