مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب از تدوین مجازات مالی تا چهار برابر ارزش سازه برای ساخت‌ در حریم بستر رودخانه‌ها خبر داد و گفت: در لایحه جدید مجازات را منطبق بر مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم.

به گزارش ایسنا، حسین زمانی دیروز در نشستی خبری با اشاره به قوانین موجود در حوزه مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: در قانون فعلی احداث در بستر رودخانه‌ها ممنوع است، مگر این‌که اجازه وزارت نیرو وجود داشته باشد.