سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تایید شد.هادی طحان نظیف افزود: در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات با یکدیگر تفکیک شد و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.