یک استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: میزان چاقی در ایران از سال ۱۳۵۹ تاکنون پنج و نیم برابر شده است و در کل می‌توان گفت حدود ۷۰ درصد ایرانیان اضافه‌وزن یا چاقی دارند.

به گزارش فارس، بهنام رضا مخصوصی اظهار کرد: اگر به فکر اپیدمی چاقی نباشیم در آینده نه‌چندان دور باید منتظر پاندمی مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با آن باشیم.