جانشین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: فردی که با جعل عناوین دولتی و نظامی اقدام به اخاذی از شهروندان می‌کرد در کرج دستگیر شد.

به گزارش مهر، محمد معظمی گودرزی گفت: شهروندان عزیز در نظر داشته باشند که هیچ گونه شخص حقیقی و حقوقی توانایی انجام امور خارج از قواره قانون را ندارد و اگر با کسی مواجه شدید که با معرفی خود به عنوان افراد با نفوذ ادعای انجام کارهای غیرقانونی را دارد، سریعاً موضوع را به پلیس اطلاع دهید و از گذاشتن پول و اموال خودر در اختیار آنها خودداری کنید.